Dịch vụ quản lý website trọn gói

Quản lý webste trọn gói là gì? Là nhân viên của bạn chỉ cần quan tâm tới vấn đề sử dụng website, theo dõi thông tin và hỗ trợ khách hàng của bạn. Còn tất cả những việc còn lại của website, chúng tôi sẽ quản lý giúp bạn:

Theo dõi hoạt động website, đảm bảo sự ổn định của web

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh của website

Theo dõi và quản lý hoạt động của server. Tự động xử lý các lỗi trong giới hạn.

Chủ động backup dữ liệu 1 lần/ tuần.

Quản lý tên miền: Theo dõi, cấu hình, chỉnh sửa thông tin tên miền phục vụ các nhu cầu

Xây dựng module mới với giá ưu đãi

Những ưu đãi kèm theo của dịch vụ:

Miễn phí hosting năm đầu tiên

Miễn phí đăng ký domain (.com, .net, .info) trong năm đầu tiên

Miễn phí đăng ký email tên miền riêng