Dịch vụ trọn gói

Dịch vụ xây dựng website trọn gói là gì?

Là tất khách hàng chỉ cần đưa ra yêu cầu và nhận lại website để sử dụng. Tất cả những công việc còn lại: xây dựng website, cài đặt website, đăng kỹ và quản lý tên miền, cài đặt máy chủ, vận hành kỹ thuật, theo dõi hệ thống, sao lưu dữ liệu,... đều cho GP247 thay bạn thực hiện.

Tại sao lại sử dụng dịch vụ trọn gói?

Có quá nhiều công việc phải thực hiện để xây dựng và vận hành một website. Tất cả đều cần những kiến thức chuyên môn. Doanh nghiệp sẽ cần tới bộ phận IT chuyên dụng để vận hành website, chi phí nhân sự sẽ không ngừng gia tăng.
Dịch vụ tọn gói đến từ GP247 cung cấp giá cả hợp lý và hiệu quả.

Cụ thể, dịch vụ trọn gói của GP247 là những gì?

- Xây dựng websie theo yêu cầu
- Đăng ký, quản lý tên miền
- Cài đặt, quản lý máy chủ
- Cài đặt website
- Giám sát hoạt động của website, máy chủ
- Sao lưu dữ liệu định kỳ
- Chủ động cập nhật vá lỗi liên quan tới bảo mật hoặc lỗi hệ thống của máy chủ, thư viện website
- Báo báo tình trạng hệ thống tới khách hàng và tư vấn giải pháp
- Tư vấn và giải đáp miễn phí các thông tin liên quan tới tổng thể hệ thống của khách hàng

Chi phí của dịch vụ trọn gói thế nào?

Chi phí phụ thuộc vào nhu cầu và quy mô dự án của khách hàng, nhưng nó là một mức giá hợp lý và xứng đáng với chất lượng khách hàng nhận lại.

Liên hệ với GP247, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn!