Sàn thương mại điện tử (multi-vendor)

💸Giải pháp sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp:

🔅Nhà cung cấp tự tạo gian hàng riêng
🔅Có trang quản lý riêng
🔅Quản lý sản phẩm
🔅Quản lý danh mục
🔅Tự thay đổi thông tin, các liên kết gian hàng
🔅Xem lịch sử thanh toán
🔅Mô hình hoạt động: B2B, B2C

🕋Ngoài, nhà cung cấp là doanh nghiệp có thể:

🔅Có tên miền riêng cho gian hàng, hoạt động như một website độc lập
🔅Dữ liệu đồng bộ giữa gian hàng và website
🔅Tùy chỉnh giao diện, bố cục website
🔅Tạo blog, trang tin trên website cá nhân
makeplace