Quản lý website tập trung (multi-store)

Bài toán quản lý nhiều cửa hàng khác nhau (multi-store):
- Bạn phải ghi nhớ nhiều thông tin đăng nhập
- Bạn phải làm việc trên nhiều website khác nhau
- Bạn phải tốn chi phí để xây dựng và duy trì nhiều website
- Cùng một sản phẩm, bạn phải cập nhật thông tin ở nhiều nơi
- Dữ liệu không đồng nhất trên các website do không cập nhật kịp thời
- Dữ liệu báo cáo rời rạc trên từng website, khó tổng hợp để theo dõi

Giải pháp của chúng tôi:
👉 Tích hợp nhiều website hoạt động trên cùng một mã nguồn
👉 Mỗi cửa hàng có 1 website riêng, giao diện riêng, thông tin riêng
👉 Không giới hạn số lượng website tích hợp
👉 Chỉ 1 mã nguồn duy nhất, tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng và vận hành
👉 Sản phẩm cập nhật một lần, có thể tùy chọn để bán ở nhiều nơi
👉 Dữ liệu quản lý tập trung một nơi, không cần nhớ quá nhiều
👉 Báo cáo tổng hợp cho tất cả cửa hàng rõ ràng

Quản lý website tập trung