Thanh toán và hỗ trợ

Các bước thanh toán:

Lần 1: Thanh toán trước 50% tổng chi phí sau khi thống nhất dịch vụ.

Lần 2: Thanh toán 50% chi phí còn lại sau khi bàn giao website.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng, hoặc tiền mặt. (Chấp nhận thanh toán Paypal)

Bàn giao website & Hỗ trợ

TH1. Trường hợp khách hàng sử dụng hosting của bên thứ 3

Cung cấp thông số môi trường website để bên thứ 3 cài đặt

Hỗ trợ MIỄN PHÍ cài đặt website cho khách hàng lên host của bên thứ 3

Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sủ dụng website

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật do source code trong 1 tháng đầu tiên

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu host, server bên thứ 3 không đáp ứng đầy đủ các môi trường để website khách hàng hoạt động

TH2. Khách hàng sử dụng hosting của 247

Chúng tôi có trách nhiệm cài đặt để website hoạt động ổn định trên server của chúng tôi

Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sủ dụng website

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng